tirsdag 16. februar 2010

Informasjonskløft - første utkast!

I denne oppgaven vil jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Når jeg ser disse begrepene tenker jeg at det er viktig å argumentere både for og i mot. Det er viktig å se saken fra flere synspunkter, og støtte opp det jeg sier ved å forklare, og belyse dette ved bruk av eksempler. Jeg har valgt å fokusere på følgende medier i denne oppgaven; Avis, Radio, Tv og Internett.

Ordet informasjonskløft kan defineres på følgende måte: ”Det er et skille mellom forskjellige grupper i et samfunn hvor man har ulik tilgang til kunnskap og informasjon”. Informasjonskløfter kan oppstå på grunn av mangel på språklige ferdigheter og mangel på tilgang til informasjon. Når det gjelder informasjonskløfter i et samfunn er det ofte slik at en gruppe mennesker vet noe som en annen gruppe ikke vet og da oppstår det skiller. Disse skillene har blitt tydelige etter at forskjellige medier har kommet inn i livene våres.

Noen aktuelle problemstillinger jeg vil ta for meg er hvordan/hvorfor en informasjonskløft oppstå, hvem har tilgang til mediene og hvem bruker de? Hva kan vi gjøre for å motvirke informasjonskløfter og hvordan vil det være i fremtiden?