tirsdag 16. februar 2010

Informasjonskløft - første utkast!

I denne oppgaven vil jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Når jeg ser disse begrepene tenker jeg at det er viktig å argumentere både for og i mot. Det er viktig å se saken fra flere synspunkter, og støtte opp det jeg sier ved å forklare, og belyse dette ved bruk av eksempler. Jeg har valgt å fokusere på følgende medier i denne oppgaven; Avis, Radio, Tv og Internett.

Ordet informasjonskløft kan defineres på følgende måte: ”Det er et skille mellom forskjellige grupper i et samfunn hvor man har ulik tilgang til kunnskap og informasjon”. Informasjonskløfter kan oppstå på grunn av mangel på språklige ferdigheter og mangel på tilgang til informasjon. Når det gjelder informasjonskløfter i et samfunn er det ofte slik at en gruppe mennesker vet noe som en annen gruppe ikke vet og da oppstår det skiller. Disse skillene har blitt tydelige etter at forskjellige medier har kommet inn i livene våres.

Noen aktuelle problemstillinger jeg vil ta for meg er hvordan/hvorfor en informasjonskløft oppstå, hvem har tilgang til mediene og hvem bruker de? Hva kan vi gjøre for å motvirke informasjonskløfter og hvordan vil det være i fremtiden?

lørdag 9. januar 2010

Tanker rundt filmproduksjon.

Den siste tiden på skolen har vi drevet med filmproduksjon. Vi fikk i oppgave å lage en kortfilm på inntil 3 minutter som skulle ha et budskap. Vi delte oss inn i grupper, og jeg valgte å arbeide med en gruppe som tok navnet " Feel good".

Vi startet filmproduksjonen med masse ideer som vi utarbeidet til et ferdig produkt. Det meste har gått veldig bra underveis, og jeg tror alle har kost seg med arbeidet. Det har vært et morsomt prosjekt. Det jeg har lært ut av dette prosjektet er at det er veldig viktig med et godt forarbeid. Alt blir veldig mye enklere når vi har masse å gå ut i fra. Det har vært lite uenigheter på gruppa og alle har hele tiden vært enige om hvordan vi ønsker å gjennomføre dette.

I tilegg har det vært veldig lærerikt å skulle skrive et refleksjonsnotat etter at filmen var ferdig. Da fikk vi muligheten til å forklare hvorfor og hvordan vi har gjort forskjellige ting. Vi fikk også muligheten til å kunne se om det var noe som vi selv mener kunne vært gjort annerledes eller bedre og hva som var bra.

I tilegg til refleksjonsnotatet var det fint med en visning i klassen hvor vi fikk høre de andre elevene sine meninger og oppfatninger av vår film. Både positive og negative kommentarer tar vi med oss vidre til et eventuelt nytt filmarbeid.

fredag 16. oktober 2009

Klimamysteriet

Foto: www.google.no

Nå har klassen jobbet med å forstå og analysere spillet klimamysteriet i litt over en ukes tid. Klimamysteriet er et spill som det tok litt tid å forstå hva det egentlig gikk ut på, men ettersom jeg har spilt det og prøvd å forstått det i litt over en uke nå har jeg fått svar på en del ubesvarte spørsmål som kom opp i startfasen av arbeidet. Jeg har forstått at det kommer nye oppdrag som vi må løse hver uke i 16uker og at det postes videor som det er viktig å følge med på fordi dem ofte er en ledetråd. Jeg syntes også det hjalp veldig at vi hele tiden underveis oppdaterte hverandre om hva vi hadde funnet ut på tvers av klassen og det hjalp og se rundt på nettet på andre sider hvor folk hadde diskutert spillet. Jeg fant ut at selv om spillet ikke er blitt så stort og populært ennå finnes det fremdeles fler medier og sider hvor det står om det. Eksempler er Facebook og Twitter.

Det jeg har lært av denne oppgaven er i første omgang hva jeg skal se etter når jeg skal analysere et spill, hvilken dramaturgi modell som er brukt, hvilke virkemidler osv. Jeg har også lært at et god samarbeid er viktig og gjør oppgaven mye enkler fordi man kan få innspill fra andre med ting du selv kanskje ikke har forstått eller tenkt så nøye over. Det å dele erfaringer med hverandre er viktig.

Helt i starten når jeg begynte å spille spillet var det litt vanskelig å forstå så da ville jeg antageligvis ikke ha anbefalt det til så mange andre, men nå som jeg har forstått veldig mye mer av spillet har det blitt mye bedre og det er nok et spill jeg nå godt kan anbefale til andre. Jeg kommer nok ikke til å spille spillet fast hver uke nå, men det kan være spennende å logge inn innimellom og se hva som skjer og hva som vil skje til slutt da spillet kommer til den siste episoden.

Arbeidet har vært spennende og variert. Vi har for det meste hatt frie tøyler til å arbeide med oppgaven, bortsett fra noen små oppsummeringer i felleskap. Dette syntes jeg har fungert veldig bra.

mandag 31. august 2009

Forventninger til mediefaget!


Mine forventninger til mediefaget er at jeg skal lære litt mer om de forskjellige mediene. Jeg håper også å lære ennå bedre å produsere noe fre en idé enten film, radio eller avis til et ferdig produkt.

Jeg håper også å lære litt mer generellt fakta som jeg kan ta med meg videre. Håper på et bra samarbeid mellom elevene - og mellom elevene og lærern.