tirsdag 16. februar 2010

Informasjonskløft - første utkast!

I denne oppgaven vil jeg diskutere hvordan media er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter. Når jeg ser disse begrepene tenker jeg at det er viktig å argumentere både for og i mot. Det er viktig å se saken fra flere synspunkter, og støtte opp det jeg sier ved å forklare, og belyse dette ved bruk av eksempler. Jeg har valgt å fokusere på følgende medier i denne oppgaven; Avis, Radio, Tv og Internett.

Ordet informasjonskløft kan defineres på følgende måte: ”Det er et skille mellom forskjellige grupper i et samfunn hvor man har ulik tilgang til kunnskap og informasjon”. Informasjonskløfter kan oppstå på grunn av mangel på språklige ferdigheter og mangel på tilgang til informasjon. Når det gjelder informasjonskløfter i et samfunn er det ofte slik at en gruppe mennesker vet noe som en annen gruppe ikke vet og da oppstår det skiller. Disse skillene har blitt tydelige etter at forskjellige medier har kommet inn i livene våres.

Noen aktuelle problemstillinger jeg vil ta for meg er hvordan/hvorfor en informasjonskløft oppstå, hvem har tilgang til mediene og hvem bruker de? Hva kan vi gjøre for å motvirke informasjonskløfter og hvordan vil det være i fremtiden?

lørdag 9. januar 2010

Tanker rundt filmproduksjon.

Den siste tiden på skolen har vi drevet med filmproduksjon. Vi fikk i oppgave å lage en kortfilm på inntil 3 minutter som skulle ha et budskap. Vi delte oss inn i grupper, og jeg valgte å arbeide med en gruppe som tok navnet " Feel good".

Vi startet filmproduksjonen med masse ideer som vi utarbeidet til et ferdig produkt. Det meste har gått veldig bra underveis, og jeg tror alle har kost seg med arbeidet. Det har vært et morsomt prosjekt. Det jeg har lært ut av dette prosjektet er at det er veldig viktig med et godt forarbeid. Alt blir veldig mye enklere når vi har masse å gå ut i fra. Det har vært lite uenigheter på gruppa og alle har hele tiden vært enige om hvordan vi ønsker å gjennomføre dette.

I tilegg har det vært veldig lærerikt å skulle skrive et refleksjonsnotat etter at filmen var ferdig. Da fikk vi muligheten til å forklare hvorfor og hvordan vi har gjort forskjellige ting. Vi fikk også muligheten til å kunne se om det var noe som vi selv mener kunne vært gjort annerledes eller bedre og hva som var bra.

I tilegg til refleksjonsnotatet var det fint med en visning i klassen hvor vi fikk høre de andre elevene sine meninger og oppfatninger av vår film. Både positive og negative kommentarer tar vi med oss vidre til et eventuelt nytt filmarbeid.